تعریف بوم گردی یا اکوتوریسم (Echo Tourism) یعنی احترام به طبیعت، فرهنگ­ گذشته و حال حاضر مردمانی که سال ها قبل در یک زیست بوم زندگی کرده اند.

بوم گردی ، واژه ی غریبی نیست، رفتن و بودن در طبیعت و عشق ورزیدن به آن است.

سفری مسئولانه که موجب پایداری زیست بوم ، فرهنگ و کیفیت زندگی ساکنین منطقه ی گردشگری خاصی می شود.