اقامتگاه بوم گردی اله آموت (الموت) قزوین

دره الموت بخشی از حوزه آبریز کاسپین است که درشمال شهر قزوین ,درشمال غرب فلات مرکزی ایران جای گرفته است , دره الموت ازشمال به رامسر ومازندران ( روستای دوهزار وسه هزار تنکابن) , ازجنوب به کوه های طالقان وآبیک ازجنوب غرب به قزوین وازغرب به محدوده دیلمان گیلان وطارم سفلی محدود است ؛ گستره دره الموت غربی – شرقی است وازپل انبوه درشمالغرب بامرز گیلان وازشرق به روستای اواتر درمرز با مازندران وطالقان محدود می شود .
دره الموت سرزمینی بن بست وکوهستانی به شکل دره ای پیاله ای شکل است که دردوسوی آن رشته کوه البرز کشیده شده، این دره دردهانه به دشت حاصل خیز یز طارم گشوده میشود دردامنه کوه البرز مرکزی قرارگرفته است که بسان پل وگذرگاهی بین سرزمین های ” وراالبرز ” ودشت های ” پای کوه ” می باشد. دره الموت باشبکه راههای متعدد کوهستانی ومحلی به استانهای مازندران وگیلان دسترسی دارد .
دره الموت در تقسیمات جغرافیایی به دومنطقه ( الموت غربی) و (الموت شرقی) تقسیم شده است . الموت غربی شامل سه دهستان؛ رودبار شهرستان،رودبار محمد زمان خانی ودستجر تقسیم می شود که با۱۰۴ روستا ، یک شهر و ۱۱۲۰کیلومتر مربع وسعت است . الموت شرقی شامل سه دهستان الموت پائین به مرکزیت مینودشت.الموت بالا به مرکزیت زوارک ودهستان معلم کلایه به مرکزیت معلم کلایه است .رودبار الموت با ۹۶ روستا، یک شهر و وسعتی در حدود۸۸۵ کیلومتر مربع در شمال شرقی استان قزوین واقع است.
الموت {ال} (اخ) نام قله ای است مشهور که مابین قزوین و گیلان واقع است و آن را به سبب ارتفاعی که دارد اله موت گفتند یعنی عقاب آشیان چه اله عقاب و آموت به معنی آشیان باشد و چون عفاب در جاهای بلند آشیان می کند آن قلعه را به بدین نام خواندند و بکثرت استعمال الموت شده است.
آقای پور داوود (فرهنگ ایران باستان ) آرند: حمزه اصفهانی در کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف (نسخه خطی) و المیدانی در کتاب السامی فی الاسامی عقاب را به (آله) گردانیده اند و همچنین ابوریحان در التفهیم و حکیم مومن در تحفه المومنین می نویسد (مرغی باشد ذی مخلب که بر کوهای بلند آشیانه کندو به غایت قوی قوی و بزرگ بودهو آن را آله نیز خوانندو عقاب گویند) در فرهنگ ها آله به معنی عقاب یاد گردیده، از آنهاست فرهنگ رشیدی ، و در همه جا نوشته شده است که الموت دژ معروف حسن صباح در نزدیکی قزوین لفظ معنی آشیانه عقاب است….ابن الاثیر در کامل التواریخ می نویسد :آلموت در مرز دیلم است. جزء دوم این نام که آموت باشد به لهجه دیلمی به معنی آموزش است . همچنین زکریابن محمد قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ ه.ق) در کتاب خود عجایب المخلوقات و عزایب المجودات ود آثار البلاد می گوید: آلموت در ناحیه رودبار میان قزوین و دریای خزر است و به گفته وی نیز آلوه در فارسی به معنی عقاب و آمدن به معنی آموزش پیرامون است این کوه چنین نامیده شده برای اینکه عقابی پادشاهی را در شکار به این کوه که به سرزمین های پیرامون خود مسلط است متوجه ساخت.پادشاه از پی عقاب بر آن کوه بر آمد چون آنجا را پایگاه فراخ و با شکوه دید ، دژی ساخت و الموت خواند زیرا عقاب او را آموخته بود.
حمد اله مستوفی در نزهه القلوب (ص ۶۱) گوید«آن قلعه را در اول آله آموت گفته اند به معنی آشیانه عقاب که بچه گان بر او آموزش کردی، به مرور الموت شد» (ستوده ،۱۳۶۲ : ۷۴-۷۳ ) .
قلعه تاریخی حسن صباح در شمال شرقی استان قزوین و در شرق آبادی گازرخان قرار گرفته و در سال ۲۴۶ هجری قمری به دست حسن بن یزید علوی بنا شده است. این دژ در ششم رجب سال ۴۸۳ به تصرف حسن صباح درآمده و تا زمان سقوط اسماعیلیان ایران، به سال ۶۵۴ مرکز فرمانروایی آنان قرار داشت . پرتگاه های مخوف گرداگرد قلعه، خندق های سنگی جلوگیری کننده از نفوذ مهاجمان، انبارهای متعدد ذخیره آب و آذوقه، سیستم پیچیده آب رسانی با حفر کانال و نصب تنبوشه از ویژگی های مهم این دژ تاریخی به شمار می رود.
وجه تسمیه الموت
الموت {ال} (اخ) نام قله ای است مشهور که مابین قزوین و گیلان واقع است و آن را به سبب ارتفاعی که دارد اله موت گفتند یعنی عقاب آشیان چه اله عقاب و آموت به معنی آشیان باشد و چون عفاب در جاهای بلند آشیان می کند آن قلعه را به بدین نام خواندند و بکثرت استعمال الموت شده است.
آقای پور داوود (فرهنگ ایران باستان ) آرند: حمزه اصفهانی در کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف (نسخه خطی) و المیدانی در کتاب السامی فی الاسامی عقاب را به (آله) گردانیده اند و همچنین ابوریحان در التفهیم و حکیم مومن در تحفه المومنین می نویسد (مرغی باشد ذی مخلب که بر کوهای بلند آشیانه کندو به غایت قوی قوی و بزرگ بودهو آن را آله نیز خوانندو عقاب گویند) در فرهنگ ها آله به معنی عقاب یاد گردیده، از آنهاست فرهنگ رشیدی ، و در همه جا نوشته شده است که الموت دژ معروف حسن صباح در نزدیکی قزوین لفظ معنی آشیانه عقاب است….ابن الاثیر در کامل التواریخ می نویسد :آلموت در مرز دیلم است. جزء دوم این نام که آموت باشد به لهجه دیلمی به معنی آموزش است . همچنین زکریابن محمد قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ ه.ق) در کتاب خود عجایب المخلوقات و عزایب المجودات ود آثار البلاد می گوید: آلموت در ناحیه رودبار میان قزوین و دریای خزر است و به گفته وی نیز آلوه در فارسی به معنی عقاب و آمدن به معنی آموزش پیرامون است این کوه چنین نامیده شده برای اینکه عقابی پادشاهی را در شکار به این کوه که به سرزمین های پیرامون خود مسلط است متوجه ساخت.پادشاه از پی عقاب بر آن کوه بر آمد چون آنجا را پایگاه فراخ و با شکوه دید ، دژی ساخت و الموت خواند زیرا عقاب او را آموخته بود.
حمد اله مستوفی در نزهه القلوب (ص ۶۱) گوید«آن قلعه را در اول آله آموت گفته اند به معنی آشیانه عقاب که بچه گان بر او آموزش کردی، به مرور الموت شد» (ستوده ،۱۳۶۲ : ۷۴-۷۳ )
این اقامتگاه دارای نه اتاق خواب ، پذیرایی و سالن غذاخوری میباشد.

قیمت به ازای هر نفر: ۶۰٫۰۰۰ تومان
پذیرش میهمان اضافی : بله
خدمات اضافی:
صبحانه : ۱۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر مسافر در هر شب
اتاق: ۹اتاق خواب ( ۲ اتاق دارای سرویس بهداشتی اختصاصی بقیه مشترک)
جاذبه های انسانی: قلعه الموت
جاذبه های طبیعی: دریاچه اوان
حمام اختصاصی: ۲تا از اتاقها دارد.
سرویس بهداشتی داخل اتاق: ۲تا از اتاقها دارد.
وعده غذایی: در صورت درخواست مسافر غذاهای ارگانیک و محلی دارد
امکان سفارش غذایی خاص: در صورت درخواست مسافر
راهنمای محلی انگلیسی زبان: دارد
گشت کامل منطقه: در صورت درخواست مسافر خودرو سواری و آفرود
اکولوژ | اقامتگاه بومگردی | ۴۵ نفر ظرفیت کل |

توضیحات اقامتگاه

‍ اقامتگاه بوم گردی اله آموت (الموت) قزوین

دره الموت بخشی از حوزه آبریز کاسپین است که درشمال شهر قزوین ,درشمال غرب فلات مرکزی ایران جای گرفته است , دره الموت ازشمال به رامسر ومازندران ( روستای دوهزار وسه هزار تنکابن) , ازجنوب به کوه های طالقان وآبیک ازجنوب غرب به قزوین وازغرب به محدوده دیلمان گیلان وطارم سفلی محدود است ؛ گستره دره الموت غربی – شرقی است وازپل انبوه درشمالغرب بامرز گیلان وازشرق به روستای اواتر درمرز با مازندران وطالقان محدود می شود .
دره الموت سرزمینی بن بست وکوهستانی به شکل دره ای پیاله ای شکل است که دردوسوی آن رشته کوه البرز کشیده شده، این دره دردهانه به دشت حاصل خیز یز طارم گشوده میشود دردامنه کوه البرز مرکزی قرارگرفته است که بسان پل وگذرگاهی بین سرزمین های ” وراالبرز ” ودشت های ” پای کوه ” می باشد. دره الموت باشبکه راههای متعدد کوهستانی ومحلی به استانهای مازندران وگیلان دسترسی دارد .
دره الموت در تقسیمات جغرافیایی به دومنطقه ( الموت غربی) و (الموت شرقی) تقسیم شده است . الموت غربی شامل سه دهستان؛ رودبار شهرستان،رودبار محمد زمان خانی ودستجر تقسیم می شود که با۱۰۴ روستا ، یک شهر و ۱۱۲۰کیلومتر مربع وسعت است . الموت شرقی شامل سه دهستان الموت پائین به مرکزیت مینودشت.الموت بالا به مرکزیت زوارک ودهستان معلم کلایه به مرکزیت معلم کلایه است .رودبار الموت با ۹۶ روستا، یک شهر و وسعتی در حدود۸۸۵ کیلومتر مربع در شمال شرقی استان قزوین واقع است.
الموت {ال} (اخ) نام قله ای است مشهور که مابین قزوین و گیلان واقع است و آن را به سبب ارتفاعی که دارد اله موت گفتند یعنی عقاب آشیان چه اله عقاب و آموت به معنی آشیان باشد و چون عفاب در جاهای بلند آشیان می کند آن قلعه را به بدین نام خواندند و بکثرت استعمال الموت شده است.
آقای پور داوود (فرهنگ ایران باستان ) آرند: حمزه اصفهانی در کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف (نسخه خطی) و المیدانی در کتاب السامی فی الاسامی عقاب را به (آله) گردانیده اند و همچنین ابوریحان در التفهیم و حکیم مومن در تحفه المومنین می نویسد (مرغی باشد ذی مخلب که بر کوهای بلند آشیانه کندو به غایت قوی قوی و بزرگ بودهو آن را آله نیز خوانندو عقاب گویند) در فرهنگ ها آله به معنی عقاب یاد گردیده، از آنهاست فرهنگ رشیدی ، و در همه جا نوشته شده است که الموت دژ معروف حسن صباح در نزدیکی قزوین لفظ معنی آشیانه عقاب است….ابن الاثیر در کامل التواریخ می نویسد :آلموت در مرز دیلم است. جزء دوم این نام که آموت باشد به لهجه دیلمی به معنی آموزش است . همچنین زکریابن محمد قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ ه.ق) در کتاب خود عجایب المخلوقات و عزایب المجودات ود آثار البلاد می گوید: آلموت در ناحیه رودبار میان قزوین و دریای خزر است و به گفته وی نیز آلوه در فارسی به معنی عقاب و آمدن به معنی آموزش پیرامون است این کوه چنین نامیده شده برای اینکه عقابی پادشاهی را در شکار به این کوه که به سرزمین های پیرامون خود مسلط است متوجه ساخت.پادشاه از پی عقاب بر آن کوه بر آمد چون آنجا را پایگاه فراخ و با شکوه دید ، دژی ساخت و الموت خواند زیرا عقاب او را آموخته بود.
حمد اله مستوفی در نزهه القلوب (ص ۶۱) گوید«آن قلعه را در اول آله آموت گفته اند به معنی آشیانه عقاب که بچه گان بر او آموزش کردی، به مرور الموت شد» (ستوده ،۱۳۶۲ : ۷۴-۷۳ ) .
قلعه تاریخی حسن صباح در شمال شرقی استان قزوین و در شرق آبادی گازرخان قرار گرفته و در سال ۲۴۶ هجری قمری به دست حسن بن یزید علوی بنا شده است. این دژ در ششم رجب سال ۴۸۳ به تصرف حسن صباح درآمده و تا زمان سقوط اسماعیلیان ایران، به سال ۶۵۴ مرکز فرمانروایی آنان قرار داشت . پرتگاه های مخوف گرداگرد قلعه، خندق های سنگی جلوگیری کننده از نفوذ مهاجمان، انبارهای متعدد ذخیره آب و آذوقه، سیستم پیچیده آب رسانی با حفر کانال و نصب تنبوشه از ویژگی های مهم این دژ تاریخی به شمار می رود.
وجه تسمیه الموت
الموت {ال} (اخ) نام قله ای است مشهور که مابین قزوین و گیلان واقع است و آن را به سبب ارتفاعی که دارد اله موت گفتند یعنی عقاب آشیان چه اله عقاب و آموت به معنی آشیان باشد و چون عفاب در جاهای بلند آشیان می کند آن قلعه را به بدین نام خواندند و بکثرت استعمال الموت شده است.
آقای پور داوود (فرهنگ ایران باستان ) آرند: حمزه اصفهانی در کتاب التنبیه علی حدوث التصحیف (نسخه خطی) و المیدانی در کتاب السامی فی الاسامی عقاب را به (آله) گردانیده اند و همچنین ابوریحان در التفهیم و حکیم مومن در تحفه المومنین می نویسد (مرغی باشد ذی مخلب که بر کوهای بلند آشیانه کندو به غایت قوی قوی و بزرگ بودهو آن را آله نیز خوانندو عقاب گویند) در فرهنگ ها آله به معنی عقاب یاد گردیده، از آنهاست فرهنگ رشیدی ، و در همه جا نوشته شده است که الموت دژ معروف حسن صباح در نزدیکی قزوین لفظ معنی آشیانه عقاب است….ابن الاثیر در کامل التواریخ می نویسد :آلموت در مرز دیلم است. جزء دوم این نام که آموت باشد به لهجه دیلمی به معنی آموزش است . همچنین زکریابن محمد قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ ه.ق) در کتاب خود عجایب المخلوقات و عزایب المجودات ود آثار البلاد می گوید: آلموت در ناحیه رودبار میان قزوین و دریای خزر است و به گفته وی نیز آلوه در فارسی به معنی عقاب و آمدن به معنی آموزش پیرامون است این کوه چنین نامیده شده برای اینکه عقابی پادشاهی را در شکار به این کوه که به سرزمین های پیرامون خود مسلط است متوجه ساخت.پادشاه از پی عقاب بر آن کوه بر آمد چون آنجا را پایگاه فراخ و با شکوه دید ، دژی ساخت و الموت خواند زیرا عقاب او را آموخته بود.
حمد اله مستوفی در نزهه القلوب (ص ۶۱) گوید«آن قلعه را در اول آله آموت گفته اند به معنی آشیانه عقاب که بچه گان بر او آموزش کردی، به مرور الموت شد» (ستوده ،۱۳۶۲ : ۷۴-۷۳ )
این اقامتگاه دارای نه اتاق خواب ، پذیرایی و سالن غذاخوری میباشد.

نمایش کمتر

اطلاعات قیمت

قیمت به ازای هر نفر: ۶۰٫۰۰۰ تومان
پذیرش میهمان اضافی : بله
خدمات اضافی:
صبحانه : ۱۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر مسافر در هر شب

آدرس

آدرس دقیق: الموت شرقی، روستای شهرک ، جنب خیابان اصلی
شهر: شهرک
استان: قزوین

جزئیات

اتاق: ۹اتاق خواب ( ۲ اتاق دارای سرویس بهداشتی اختصاصی بقیه مشترک)
جاذبه های انسانی: قلعه الموت
جاذبه های طبیعی: دریاچه اوان
حمام اختصاصی: ۲تا از اتاقها دارد.
سرویس بهداشتی داخل اتاق: ۲تا از اتاقها دارد.
وعده غذایی: در صورت درخواست مسافر غذاهای ارگانیک و محلی دارد
امکان سفارش غذایی خاص: در صورت درخواست مسافر
راهنمای محلی انگلیسی زبان: دارد
گشت کامل منطقه: در صورت درخواست مسافر خودرو سواری و آفرود
نوع رختخواب: کف خواب و هم تخت خواب

امکانات

آب
برق
گاز
اینترنت
پارکینگ
آلاچیق
غذای سنتی و بومی
خدمات خانه داری
فضای سبز
حمام اختصاصی
موسیقی زنده
سفره خانه
تلویزیون
سیستم سرمایشی و گرمایشی
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
لوازم بهداشتی
شب نشینی دور آتش
مشارکت در آشپزی و پخت نان